Jan Verhulst

Als er iets in uw leven gebeurt  waar u niet goed raad mee weet...of wanneer u te maken krijgt met gevoelens die uw leven erg onaangenaam maken de psycholoog kan in veel gevallen helpen

In elk mensenleven doen zich bij tijd en wijlen problemen voor. Meestal ben je geneigd om te proberen die problemen eerst zelf op te lossen. Dat is natuurlijk prima…

Maar soms zijn ze zo groot, dat er hulp nodig is. De psycholoog kan deze hulp bieden. Samen met hem kunt u op zoek gaan naar de best mogelijke oplossing. De psycholoog leert u op een nieuwe manier naar uzelf, uw problemen en de wereld om u heen te kijken. In veel gevallen volgen daar ook nieuwe perspectieven op een oplossing uit.

RET

Activiteiten van het RET Instituut

 • Individuele RET-trainingen
 • Uw persoonlijk denkpatroon objectief in kaart gebracht d.m.v. de "RET-test ©"
 • Mental coaching
 • Bijscholing management
 • Bijscholing conflicthantering
 • Verhogen persoonlijke effectiviteit
 • Groepsmatige RET-training (bij voldoende inschrijving)
 • Training slechtnieuws-geprekken
 • Training stresshantering
 • Diverse psychologische tests (intelligentie)
 • Activerende begeleiding

Voor autismeproblematiek werkt het RET Instituut samen met het Autismepunt (www.autismepunt.nl)